Připojení domu na vodovodní řad je věda

19 března, 2023

Také si rádi zhotovujete dle svého nábytek, oděvy a oděvní doplňky a zvládli byste i zednické a instalatérské práce? Takových lidí je v České republice celá řada, kutilství je, dalo by se říci, naším národním sportem. Mnozí kutilové by si troufli i na náročnější operace, jako je například přípojka vody u novostavby rodinného domu či rekreační chaty.

kapka vody

Teoreticky by to možná prošlo a výsledek by byl pozitivní, ale vzhledem k tomu, že se jedná o napojení na stávající vodovodní řad, kde platí určitá pravidla, do této akce se sami raději vůbec nepouštějte. K vodovodním přípojkám by se měl vždy vyjádřit odborník, a to jak na teoretické bázi, tak i v případě samotné realizace.

sklenice s vodou

Výhodná je akce na klíč

Výraz „na klíč“ je vám jistě dobře znám, využívá se v mnoha odvětvích a ve stavebnictví je poměrně častý. V případě vodovodní přípojky jde o řešení skutečně výhodné, protože vás zbaví sledu organizačních záležitostí a navíc obvykle v oboru, který je pro laickou veřejnost poměrně náročný a obsáhlý. V první řadě se začíná projektovou dokumentací. Projekt vodovodní přípojky cena je to, co vás bude zajímat na prvním místě. Projekt musí zhotovit odborník zaměřený na tuto specifickou činnost a následně je dokumentace doručována stavebnímu úřadu. Jedná se o samostatné stavební dílo, které podléhá schvalovacímu řízení a kolaudaci, není tedy možné, že by si někdo sám od sebe troufl na přípojku jen tak, bez ohlášení.

Vzhledem k náročnosti celého procesu se někteří lidé mohou domnívat, že by výstavba studny snad vycházela lépe, a že by se tím administrativa mohla snadno obejít, ale není tomu tak. I v případě studny se musí žádat o povolení k výstavbě na základě projektové dokumentace a navíc i doloženého hydrogeologického posudku. Studna je výhodnější z důvodu nezávislosti na vodovodním řadu, ale co se týče administrativy, je to přibližně stejné.