Je chemický průmysl skutečně tak škodlivý?

21 června, 2023

Asi není potřeba říkat, že různé typy průmyslu jsou mezi lidmi vnímány různě. Zatímco například zemědělství je mezi lidmi všeobecně přijímáno, a s tím, že velkou část volné krajiny zabírají pole, nemá nikdo problém, chemický průmysl Schoeller Allibert je vnímán naprosto odlišně. Když se na něj zeptáte, většina lidí vám odpovědí, že jej neschvaluje. A už vůbec by ve svém okolí nechtěla chemičku. Důvodem je většinou znečišťování vodních toků i ovzduší, ke kterému v její blízkosti dochází, stejně jako nebezpečí úniku chemikálií.

práce v chemičce

Je ale potřeba se zamyslet nad tím, jak oprávněné jsou tyto obavy. Přeci jen, ačkoliv tyto představy mohly být v minulosti poměrně blízko realitě, doba se změnila, a je kladen mnohem větší důraz na bezpečnost lidí i na čistotu prostředí. Chemičky již například nemohou jednoduše vypouštět své odpadní vody jen tak do řek či rybníků. Namísto toho musí projít čištěním, aby se zbavily veškerých škodlivých látek. Teprve potom je možné ji vypustit do vodních zdrojů. Samozřejmě, nehody se stávají, avšak nedějí se tak často, jak by se mohlo zdát. Proto se v tomto případě nemusíme ničeho obávat.

i takto vypadá chemický průmysl

Co se kouře týče, tak ten často není o nic méně nebezpečný, než ten z běžného komína. V dnešním chemickém průmyslu se již chemikálie nevaří nad ohněm, a navíc jsou komíny povinně vybaveny odsiřovači a dalšími čisticími zařízeními. Pokud jde o nehody, při nichž dojde k úniku jedovatého plynu, ty se samozřejmě mohou stát. Ovšem vzhledem ke stále se zlepšujícím bezpečnostním opatřením jich ubývá, a v současné době jsou velmi vzácné.

Zdá se tedy, že špatná pověst, která tento průmysl doprovází, je v současné době nezasloužená. A ačkoliv dříve na těchto řečech možná mohlo něco být, dnes je již situace naprosto jiná. Existují mnohem horší typy průmyslu. To je dobré si uvědomit, neboť právě díky chemičkám máme spoustu věcí, bez kterých si již život prakticky nedokážeme představit.