Co dělat, když se ocitneme v tíživé ekonomické situaci

30 července, 2023


Asi není tÅ™eba říkat, že vývoj ekonomiky v posledních letech nebyl zrovna příliÅ¡ příznivý. Je to dáno pÅ™edevším neÄekanými událostmi, které si vyžádaly nároÄná opatÅ™ení v zájmu ochrany lidských životů. Tato vÅ¡ak bohužel v mnoha případech snížila životní úroveň jednotlivých lidí. Mnohem ÄastÄ›ji než kdy dříve se nám tak může stát, že se ocitneme v tíživé ekonomické situaci.

 

Na vinÄ› je pÅ™edevším skokové zdražování, hlavnÄ› pak u energií. StaÄí se jen podívat, kolika lidem se cena za elektÅ™inu zvedla prakticky dvojnásobnÄ›, a to bez jakéhokoliv pÅ™edchozího varování. U potravin si alespoň můžeme vybrat, kterou z nich si koupíme. Za spotÅ™ebovaný proud vÅ¡ak zaplatit musíme, aÅ¥ se nám to líbí, nebo ne.

 

elektÅ™ina v posledních letech znaÄnÄ› zdražila

 

Je také potÅ™eba říci, že mnoho lidí se v této situaci neocitlo vlastní vinou. Koneckonců, nikdo nemohl oÄekávat epidemii coronaviru, ani válku na UkrajinÄ›. Není vÅ¡ak pochyb, že obojí mÄ›lo a má efekt na ekonomiku naší zemÄ›. A lidé jen pÅ™emýšlí, co dÄ›lat, když se do takovéto situace dostanou.

 

Naším prvním instinktem je samozÅ™ejmÄ› splacení naÅ¡ich dluhů, Äasto s pomocí půjÄky. Základní premisa je, že si půjÄíme peníze, abychom zaplatili úÄet za elektÅ™inu, a budeme je postupnÄ› splácet. Koneckonců, Äástka rozložená do nÄ›kolika mÄ›síců se zaplatí snadnÄ›ji, než najednou.

 

půjÄky nejsou nejlepším Å™eÅ¡ením

 

To je vÅ¡ak krok Å¡patným smÄ›rem. Musíme totiž myslet na to, že půjÄky nejsou na jeden mÄ›síc, ale Äasto na mnoho. Co tedy budeme dÄ›lat, až nám pÅ™ijde další vyúÄtování, když nejenže nemáme na toto, ale navíc jeÅ¡tÄ› splácíme to pÅ™edchozí? Je jasné, že tudy cesta nevede. Dostali bychom se tak pouze do dluhové pasti, což je ten nejhorší možný výsledek.

 

Řešením je zde požádat o příspěvek na bydlení od státu. Jistě, je v tom spousta byrokracie a vyřizování, avšak z dlouhodobého hlediska se jedná o nejlepší možné řešení. A navzdory tomu, co se říká, na něj dosáhne mnohem více lidí, než bychom si mohli myslet.