Bytový problém?

28 září, 2023


Inu, kdo chce bydlet, musí platit. Je to sice smutné, ale dosud asi nikoho nenapadlo, zda se s tím dá nÄ›co dÄ›lat. NÄ›kdo se domnívá, že když se zakoupí pro sebe, vyvázl z toho. Nu, možná ho to pÅ™ijde levnÄ›ji, ale platit bude stále. Nenažrané vládÄ› daň z nemovitostí, nebo také fond oprav a když si pak spoÄítáte další náklady, tak majitel zase tak moc neuÅ¡etÅ™il. Ale necháme peníze penÄ›zi a půjdeme se podívat na jinou vÄ›c.  

moderní byt

Pokud platíme nájem, máme nárok na různé opravy, které jsou vyšší než Äástka ve smlouvÄ›. To bývalo pÄ›t set korun, nyní vÄ›tÅ¡inou kolem tisícovky. Do této Äástky si platíte vÅ¡echno sami, ale pokud vám odejde například umyvadlo, dostáváte nové zadarmo. No, zadarmo samozÅ™ejmÄ› ne, máte jej zaplacené v tom nájmu, co platíte každý mÄ›síc.  

Nemá smysl dále srovnávat výhody Äi nevýhody nájemního bydlení. Pokud si ÄlovÄ›k bydlení koupí, má k nÄ›mu pÅ™ece jen drobátko jiný vztah. Když dá nÄ›kdo za domek například tÅ™i miliony, bude si jej také hledÄ›t udržet.  

rodinný dům

Udržet byt, než celý rodinný dům je samozÅ™ejmÄ› o mnoho jednodušší a také levnÄ›jší. Nemusí nás vzruÅ¡ovat například vyhnuté okapy, nebo zatékající voda ze stÅ™echy. To je vÄ›cí majitele domu, kterému platíme mÄ›síÄní nájem. Majitel domku vÅ¡ak musí sehnat dÄ›lníky, kteří stÅ™echu opraví, například pÅ™eloží taÅ¡ky, a také musí splaÅ¡it klempíře, který narovná háky a také okapy.  

Běžná údržba bytu trvá pár hodin roÄnÄ›, což se u domu říci rozhodnÄ› nedá. Tady je práce dost a dost, a to v jednom kuse. Pokud se udÄ›lá jedna, najde se hned nÄ›co nového, co je potÅ™eba Å™eÅ¡it. Je-li u domu zahrada, tak je to jeÅ¡tÄ› nároÄnÄ›jší. Ale kolik lidí v paneláku by za takové starosti a práci dali nevím co. Tito lidé by také rádi domek, ale nemají na nÄ›j peníze, a proto musí nÄ›jak v tom panelovém bytÄ› dohospodaÅ™it až do konce svého života. Ale pokud si svůj byt udržují, jistÄ› jim to tak nevadí.