Změna životního stylu

11 dubna, 2023


Každý ÄlovÄ›k má svůj životní styl anebo lifestyle, aniž by o tom vÄ›dÄ›l, Protože každý ÄlovÄ›k, který nÄ›jak žije, tak to vlastnÄ› vystihuje toho ÄlovÄ›ka, který žije. Řeknu vám, že nejhorší je, když je rodina, a když tam jsou lidé, kteří vyznávají úplnÄ› opaÄný životní styl, neboli life style. Vzpomínám si, jak se právÄ› moje maminka s otcem stále hádali, protože maminka si usmyslela, že zaÄne vaÅ™it zdravÄ›, protože my jsme vÅ¡ichni byli obézní. Musím uznat, že jsem byla docela ráda, protože to jsem byla první já kdo Å™ekl, že bychom také mÄ›li zmÄ›nit způsob naÅ¡eho životního stylu, zmÄ›nit stravu, celkovÄ› potraviny a také způsob vaÅ™ení. Nebo jak budeme vaÅ™it a co budeme vaÅ™it?

Pozor na nezdravá a tuÄná jídla.

ChtÄ›la jsem také žít více ekologicky, akorát tohle mi bohužel neproÅ¡lo, protože otec a mí dva bratrové jednoduÅ¡e odpad nikdy třídit nebudou. Já ho samozÅ™ejmÄ› třídím, moje maminka taky a říkáme si, že alespoň my dva pÅ™ispÄ›jeme takhle k lepší zemi a k lepší přírodÄ›, aby byla více Äistá. Podle mého názoru ekologiÄnost a bio jsou také typ životního stylu. Já jsem chtÄ›la více na páře vaÅ™it jídlo, akorát nejhorší na tom je, že právÄ› otec a mí bratÅ™i tohle vůbec nesnášejí.

Chci změnit svůj život k lepšímu.

Nemají to rádi. Oni by nejradÄ›ji chtÄ›li samé tuÄné jídlo, jako například knedlo vepÅ™o zelo nebo svíÄková nebo rajská zahuÅ¡tÄ›ná smetanou a moukou. Podle mého názoru tohle není vůbec zdravé. Dokonce jsem se dozvÄ›dÄ›la, že když lidé budou dlouhodobÄ› jíst nezdravá a tuÄná jídla, jako například fastfoody, tak mohou onemocnÄ›t. A podle mého názoru také neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba si vezmete nÄ›jakého trenéra nebo výživového poradce. Já chápu, tÅ™eba když je vám je tÅ™icet nebo více let a chcete zmÄ›nit od základu svůj životní styl, tak to není vůbec jednoduché. TÅ™eba ani nevíte, co dÄ›lat. A navíc když jeÅ¡tÄ› chcete shodit nadbyteÄná kila a vůbec o tom nic nevíte, tak by bylo dobré, kdybyste si vzali potravinového specialistu, který vám Å™ekne, co máte jíst a kdy.