Proč by i dospělí měli hrát společenské hry

28 srpna, 2023


DÄ›ti mají instinktivní potÅ™ebu si hrát. A je to pochopitelné, koneckonců se tak pÅ™ipravují na dospÄ›lý život a uÄí se dovednostem, které budou jednou potÅ™ebovat. OvÅ¡em her máme mnoho různých druhů, z nichž nÄ›které mohou hrát samy, jiné zase vyžadují více hráÄů. Mezi ty druhé pak patří nejrůznÄ›jší spoleÄenské hry, jako například ÄŒlovÄ›Äe, nezlob se, Å¡achy a mnohé jiné.

 

hrací karta Bingo

 

O tom, že jsou populární, se můžeme velmi snadno pÅ™esvÄ›dÄit. StaÄí navÅ¡tívit kterékoliv hraÄkářství Äi koutek s hrami a hraÄkami v supermarketu a uvidíme, kolik jich zde je, a to v nejrůznÄ›jších možných variantách. Je tedy jasné, že jsou velmi prodávané, a to i pÅ™esto, že na rozdíl například od potravin staÄí onu hru koupit pouze jednou. Je tedy jasné, že jsou velmi oblíbené.

 

Co vÅ¡ak může pÅ™ekvapit je fakt, že nemusí být jen pro dÄ›ti. SpoleÄenské hry totiž mnohdy hrají i dospÄ›lí, byÅ¥ se za to obÄas ponÄ›kud stydí a bojí se to pÅ™iznat. Pokud si vÅ¡ak dají například partii ÄŒlovÄ›Äe se svými potomky, pak je Äasto vidÄ›t, že je hra baví úplnÄ› stejnÄ› jako ty dÄ›ti. Není tedy důvod, proÄ by skupina dospÄ›lých nemohla hrát také.

 

hrací kostky

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda pro nÄ› má tato aktivita stejné benefity jako pro dÄ›ti. PÅ™eci jen, tento typ her uÄí mnohdy strategickému myÅ¡lení (kterou figurkou pohnout a kdy), poÄítání, kdy v nÄ›kterých hrách používáte „peníze“, a mnohému dalšímu. A to vÅ¡e pÅ™eci dospÄ›lí znají, nebo ne?

 

Pravdou je, že dovednosti je potÅ™eba pravidelnÄ› obruÅ¡ovat, jinak je postupnÄ› ztratíme. A právÄ› tento typ her je k tomu velmi vhodný. Také slouží jako aktivita, která nás bude spojovat s rodinou Äi přáteli, a na kterou budeme velmi rádi vzpomínat. JistÄ›, dospÄ›lý ÄlovÄ›k dá nejspíš pÅ™ednost nÄ›kterým složitÄ›jším hrám, výsledek je vÅ¡ak stejný. RozhodnÄ› se tedy nejedná o zábavu jen pro dÄ›ti, nýbrž o aktivitu, kterou si mohou užít i dospÄ›lí. Věřte, že jim také prospÄ›je.