Krása není všechno

8 října, 2023


Myslíte si, že krása je opravdu hodnÄ› důležitá? Že krásnÄ›jší lidé toho mají v životÄ› jednodušší? Abych se pÅ™iznala, tak v mnoha ohledech ano, protože kolikrát se mi stává, že jsem byla už dvakrát na pohovoru a vždycky vybrali nÄ›koho hezÄího. Já mám totiž docela silnÄ›jší obezitu. Mám asi dvacet kilo nadváhy a mÄ›la jsem jít na pohovor. Kde bych jenom vykládala zboží v obchodÄ› se smíšeným zbožím. Bohužel vždycky dali pÅ™ednost nÄ›jaké Å¡tíhlejší a krásnÄ›jší zemÄ›. Ze zaÄátku mi to pÅ™iÅ¡lo úplnÄ› normální, že tÅ™eba paní byla Å¡ikovnÄ›jší než já, ale když jsem potom zjistila, že paní pÅ™i praxi rozbila tÅ™i sklenice s mlékem, tak potom už jsem zpozornÄ›la.

Krása Å¡tÄ›stí nezaruÄí.

StejnÄ› byla vybraná ona místo mÄ›. Proto jsem si Å™ekla, že v tomhle bude asi nÄ›co jiného. BuÄto se šéf s tou paní znali. A nebo jednoduÅ¡e, že ona byla krásnÄ›jší a Å¡tíhlejší. Myslíte si, že tohle je dobÅ™e? Podle mého názoru rozhodnÄ› ne. Jenomže co s tím udÄ›lám, bohužel nic. Musím to brát takové, jaké to je. A když jsem se na to ptala doma, jestli se s tím tÅ™eba maminka a nebo bratr už také setkali, tak mi maminka říkala, že ano, že už se s tím setkala a ne jenom jednou. Prý u nich v práci se tohle také dÄ›je, že si nÄ›kdo vezme do práce nÄ›koho, koho zná nebo je to nÄ›kdo z rodiny a nebo opravdu vypadá pÄ›knÄ› a netradiÄnÄ›. 

Někdy je krása důležitá.

Myslím si, že krása v tomhle ohledu také hraje velikou roli. SamozÅ™ejmÄ›, že v nÄ›kterých odvÄ›tvích krása hraje velkou roli a každý o tom ví, tÅ™eba nÄ›kdo potÅ™ebuje do filmu a nebo do nÄ›jakého módního průmyslu urÄitý typ ženy. Nebo muže. Tady potom je to logické, že jde hlavnÄ› o to, jak ÄlovÄ›k vypadá. Tady tohle chápu a musí to pochopit každý. Jenomže tÅ™eba když jde nÄ›kdo skládat zboží a nebo chce být uklízeÄka, tak opravdu záleží tolik na vzhledu. Bohužel nÄ›kdy to tak je. Dneska je taková doba, kdy si lidé asi vybírají vždycky takového ÄlovÄ›ka, který se jim líbí a tÅ™eba ani nehledí na to, jak je Å¡ikovný a podobnÄ›.