Jak vybrat správnou hru pro dítě

18 prosince, 2023


Vánoce se blíží a s nimi také výbÄ›r dárků. Tím, na Äem si dáváme Äasto nejvíce záležet, jsou pak ty pro dÄ›ti. TÄ›m nejÄastÄ›ji dáváme nejrůznÄ›jší hry. Otázkou vÅ¡ak bývá, jakou koupit. Na trhu jich je nepÅ™eberné množství a reklamy, které se na nás valí takÅ™ka ze vÅ¡ech stran, také příliÅ¡ nepomáhají. Každé dítÄ› je totiž jedineÄné a vybrat tu pravou hru není tak snadné, jak se zdá.

 

hra by měla odpovídat věku dítěte

 

NaÅ¡tÄ›stí pro nás existuje hned nÄ›kolik vodítek, kterými se můžeme řídit. Tím hlavním je vÄ›k dítÄ›te. Ten je důležitý zejména proto, že jeho mozek se vyvíjí. V různých fázích dÄ›tství pak chápeme různé vÄ›ci jinak. Je tedy vhodné vybrat hru tak, aby odpovídala vývojovému stupni naÅ¡eho potomka. Zde nám mohou pomoci oznaÄení na obalech, které udávají, pro jakou kategorii je vhodná.

 

Dále jsou zde také individuální zájmy dítÄ›te. Pokud si například náš potomek hraje s panenkami, pak jej nejspíše příliÅ¡ nepotěšíme například autíÄkem. Platí to vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› i naopak, a také nejde jen o autíÄka a panenky. Proto bychom mÄ›li respektovat individuální osobnost naÅ¡eho dítÄ›te, jeho záliby a zvyky.

 

každé dítě je jiné

 

Pak je tu samozÅ™ejmÄ› také cena. JistÄ›, zde bychom mÄ›li dát jasnÄ› pÅ™ednost kvalitÄ› pÅ™ed kvantitou, avÅ¡ak je pochopitelné, že náš rozpoÄet je omezený. Pamatujme, že radost můžeme udÄ›lat i malým dárkem. NemÄ›li bychom si tedy půjÄovat, pokud víme, že to příliÅ¡ dobÅ™e nebudeme schopni splácet.

 

V neposlední řadě je také dobré naslouchat přáním našeho dítěte. To je to nejmenší, co bychom mohli udělat. Přeci jen, Vánoce by měly být hlavně o radosti a o tom být spolu. Je důležité, abychom právě tuto pravdu nikdy neztratili ze zřetele.

 

Pokud vÅ¡ak už chceme dítÄ›ti nÄ›jakou hru vybrat, pak bychom se nemÄ›li řídit reklamou. Ta je totiž pomÄ›rnÄ› Äasto zavádÄ›jící, a naprostá vÄ›tÅ¡ina propagovaných výrobků nebude naÅ¡eho potomka bavit déle než týden Äi dva, případnÄ› se dají nalézt jiné, levnÄ›jší varianty stejné hry. A to bychom mÄ›li na pamÄ›ti.